fbpx

Opstarten af GrowItGreen

GrowItGreen startede i december 2018 som et projekt med fokus på dyrkning af mikrogrønt i lokalmiljøer. Konceptet var allerede på daværende tidspunkt udbredt i store dele af USA og andre lande, hvor lokale iværksættere leverede mikrogrønt til lokale restauranter og private i lokalområdet. I 2015 havde Teknologisk Institut i Danmark gennemført et projekt omkring brugen af hamp som vækstmedie og med succes banet vejen for ny viden og nye muligheder for danske virksomheder.

Nye muligheder

Det var bla. gartnerier som havde ønske om at kunne levere produkter som karse og lign. til storkøkkener, hvor man ikke må anvende fx spagnum eller jord. Med fokus på økologi og etablering af infrastruktur til produktion af økologisk hamp, var der dermed skabt grundlag for en ny verden af muligheder som dermed har banet vejen for nye ideer og virksomheder som GrowItGreen.

Stigende befolkningstal

Gennem den indledende research i mikrogrønt, stod det hurtigt klart at der ikke kun var tale om en udbredt trend der handlede om at dyrke ærteskud, hvedegræs og pyntegrønt til kreative kokke. Der var i langt højere grad fokus på at verdenssamfundet skal finde nye måder at sikre mad til det hurtigvoksende befolkningstal. Befolkningstallet forventes at stige fra de nuværende 7,3 mia, til 8,5 mia i 2030 og 9,7 mia i 2050, en vækst på 2,4 mia mennesker over de næste 30 år.

Bæredygtig produktion

Når man dykker ned i det emne, står det også hurtigt klart at de store udfordringer bla. handler om mængden af mad der skal produceres. Det vurderes at der skal produceres 70% mere i 2050 i forhold til det niveau der blev produceret i 2007. Med manglende landbrugsjord til at udvide produktionen og med et vandforbrug i landbruget der står for 70% af det samlede forbrug af vand, er indendørs dyrkning i kontrollerede miljøer, med 95% mindre vandforbrug og ingen brug af pesticider og andre forurenende kilder, en af flere potentielle løsninger på det kommende fødevarebehov. Dermed ikke sagt at det er problemfrit, det kræver energi til lys og temperaturregulering, men med den teknologiske udvikling, vil dette være udfordringer vi kan finde løsninger på over tid.

Forandring starter med viden

Visionen for GrowItGreen, er at være en drivkraft der sikrer, at vores kerneydere indenfor daglig produktion af mad, har kendskab til og erfaring med dyrkning af grøntsager i lokalmiljøet. Vertical farming kan i dag udføres på mange måder såsom, aquaponisk, hydroponisk samt aeroponisk, men fælles for dem alle, er at det starter med viden omkring skabelsen af mikrogrønt, som herefter kan skaleres til en ny fødevareressource i lokalmiljøet.

GrowItGreen leverer et unikt koncept, der giver køkkener mulighed for at dyrke mikrogrønt direkte i køkkenet på en hurtig og effektiv måde. Det sker ved brug af simple teknikker og udstyr, som fungerer godt i køkkenet og uden brug af jord, så der således også sikres en høj hygiejnestandard.